Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🙆🏽 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🙆🏽 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🙆🏽
H? và tên: đồng ý: màu da trung bình
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+1F646, U+1F3FD

🙆🏽 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🤦 - lấy tay che mặt
  • 🤺 - người đấu kiếm
  • 🙍 - người đang cau mày
  • 🙅 - phản đối
  • 🙆 - đồng ý
  • 💇 - cắt tóc
  • 💆 - xoa bóp mặt
  • 🛌 - người trên giường
  • 🧘 - người ngồi kiết già
  • 🧖 - người ở trong phòng xông hơi