Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
😘 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

😘 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 😘
H? và tên: mặt gửi nụ hôn
Tên ngắn: :kissing_heart:
Các điểm mã: U+1F618

😘 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🐑 - cừu cái
  • - dấu chấm than
  • 🤯 - đầu nổ tung
  • 😑 - mặt vô cảm
  • 👀 - đôi mắt
  • 😋 - mặt thưởng thức món ngon
  • 😱 - mặt la hét kinh hãi
  • 🤮 - mặt nôn mửa
  • 🤭 - mặt với tay che miệng
  • 🤕 - mặt đeo băng đầu