Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👲🏼 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👲🏼 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👲🏼
H? và tên: người đàn ông đội mũ Trung Quốc: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+1F472, U+1F3FC

👲🏼 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan