Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👨🏻‍🦲 - �? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👨🏻‍🦲 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👨🏻‍🦲
H�? và tên: nam: màu da sáng, hói
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B2

👨🏻‍🦲 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan