Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🌍 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🌍 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🌍
H? và tên: quả cầu châu Âu-châu Phi
Tên ngắn: :earth_africa:
Các điểm mã: U+1F30D

🌍 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 👧 - con gái
  • 🥛 - cốc sữa
  • 👓 - kính mắt
  • 🌎 - quả cầu châu Mỹ
  • 🌏 - quả cầu châu Á-châu Úc
  • 🌐 - địa cầu với kinh tuyến
  • 🧤 - găng tay
  • 🌟 - ngôi sao lấp lánh
  • 🥅 - khung thành
  • 🐐 - dê