Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
➗ - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

➗ Biểu tượng cảm xúc

Tính cách:
H? và tên: dấu chia đậm
Tên ngắn: :fast_forward:
Các điểm mã: U+2797

➗ Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🙉 - khỉ không nghe điều xấu
  • 🇭🇲 - cờ: Quần đảo Heard và McDonald
  • 💟 - hình trang trí trái tim
  • 💘 - trái tim với mũi tên
  • 💝 - trái tim với ruy băng
  • 💲 - ký hiệu đô la đậm
  • - vòng tròn lớn đậm
  • - dấu trừ đậm
  • - dấu cộng đậm
  • 🦔 - nhím