Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
❕ - �? nghĩa biểu tượng cảm xúc

❕ Biểu tượng cảm xúc

Tính cách:
H�? và tên: dấu chấm than màu trắng
Tên ngắn: :fast_forward:
Các điểm mã: U+2755

❕ Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 💒 - đám cưới
  • 🇪🇭 - cờ: Tây Sahara
  • 🐋 - cá voi
  • - biểu tượng xe lăn
  • - hình tròn màu trắng
  • 💮 - hoa trắng
  • 🦳 - tóc trắng
  • - dấu chọn đậm màu trắng
  • - hình vuông lớn màu trắng
  • - hình vuông nhỏ vừa màu trắng