Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
❔ - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

❔ Biểu tượng cảm xúc

Tính cách:
H? và tên: dấu chấm hỏi màu trắng
Tên ngắn: :fast_forward:
Các điểm mã: U+2754

❔ Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 💮 - hoa trắng
  • 🦳 - tóc trắng
  • - dấu chọn đậm màu trắng
  • - hình vuông lớn màu trắng
  • - hình vuông nhỏ vừa màu trắng
  • 🔳 - nút hình vuông màu trắng
  • 🥀 - hoa héo
  • 🎐 - chuông gió
  • 🍷 - ly rượu vang
  • 😉 - nháy mắt