Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🤴🏿 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🤴🏿 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🤴🏿
H? và tên: hoàng tử: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+1F934, U+1F3FF

🤴🏿 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 😡 - mặt hờn dỗi
  • 📿 - tràng hạt
  • 🤰 - người phụ nữ có thai
  • 🥨 - bánh quy xoắn
  • 🤴 - hoàng tử
  • 👸 - công chúa
  • 🚫 - bị cấm
  • 🇵🇷 - cờ: Puerto Rico
  • 💜 - trái tim tím
  • 👛 - ví