Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🤔 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🤔 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🤔
H? và tên: mặt suy nghĩ
Tên ngắn: :thinking_face:
Các điểm mã: U+1F914

🤔 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🕥 - mười giờ ba mươi phút
  • 🎾 - quần vợt
  • - lều
  • 🧪 - ống nghiệm
  • 🇹🇭 - cờ: Thái Lan
  • 💭 - bong bóng suy nghĩ
  • 🧵 - sợi chỉ
  • 🕒 - ba giờ
  • 🕞 - ba giờ ba mươi phút
  • 👎 - dấu ra hiệu từ chối