Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🔻 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🔻 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🔻
H? và tên: tam giác màu đỏ trỏ xuống dưới
Tên ngắn: :small_red_triangle_down:
Các điểm mã: U+1F53B

🔻 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🍎 - táo đỏ
  • 🔴 - hình tròn màu đỏ
  • 🧧 - bao lì xì
  • 🦰 - tóc đỏ
  • 🏮 - đèn lồng giấy màu đỏ
  • 🔺 - tam giác màu đỏ trỏ lên trên
  • 😌 - mặt nhẹ nhõm
  • 🔁 - nút lặp lại
  • 🔂 - nút lặp lại một lần
  • 🚻 - nhà vệ sinh