Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👨‍👦‍👦 - �? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👨‍👦‍👦 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👨‍👦‍👦
H�? và tên: gia đình: nam, con trai, con trai
Tên ngắn: :man-boy-boy:
Các điểm mã: U+1F468, U+200D, U+1F466, U+200D, U+1F466

👨‍👦‍👦 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan