Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👨🏽‍🏫 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👨🏽‍🏫 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👨🏽‍🏫
H? và tên: giáo viên nam: màu da trung bình
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F3EB

👨🏽‍🏫 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan