Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👇🏿 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👇🏿 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👇🏿
H? và tên: ngón trỏ trái chỉ xuống: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+1F447, U+1F3FF

👇🏿 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🍼 - bình sữa trẻ em
  • 🐤 - gà con
  • 🚼 - biểu tượng trẻ em
  • 🔙 - mũi tên BACK
  • 👇 - ngón trỏ trái chỉ xuống
  • 👈 - ngón trỏ trái chỉ sang trái
  • 👉 - ngón trỏ trái chỉ sang phải
  • 👆 - ngón trỏ trái chỉ lên
  • 🎒 - ba lô đi học
  • 🥓 - thịt xông khói