Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🇵🇹 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🇵🇹 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🇵🇹
H? và tên: cờ: Bồ Đào Nha
Tên ngắn: :flag-pt:
Các điểm mã: U+1F1F5, U+1F1F9

🇵🇹 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🚨 - đèn xe cảnh sát
  • 👮 - cảnh sát
  • 🐩 - chó xù
  • 🎱 - bi-a 8 bóng
  • 🍿 - bỏng ngô
  • 🏤 - bưu điện
  • 📯 - kèn bưu chính
  • 📮 - hòm thư
  • 🍲 - nồi thức ăn
  • 🚰 - nước uống